Szanowni Państwo, przesłanie niniejszego arkusza jest traktowane jako wstępne zapytanie o możliwość zawarcia wskazanych ubezpieczeń. Po otrzymaniu pytania, sprawdzimy możliwości realizacji. Jeśli będzie możliwość wykonania ubezpieczenia, podejmiemy stosowne działania.
Podanie danych jest dobrowolne, a odpowiedzi wykorzystamy tylko i wyłącznie do sprawdzenia. W przypadku braku możliwości zawarcia ubezpieczenia, dane kasujemy.


NIP Firmy -
REGON Firmy -
Nazwa Firmy -
Adres - ulica, nr -
Kod pocztowy -
Miasto -
Ogień i inne zdarzenia losowe -
Kradzież -
Gwarancje ubezpieczeniowe -
OC firmy -
Flota pojazdów -
Inne proszę opisać -
Osoba do kontaktu -
Nr telefonu do kontaktu -
E-mail do kontaktu -Informacje, uwagi:


Jeśli chcesz wysłać pytanie, musisz wyrazić zgodę i zaznaczyć check box.
Wysyłając formularz oświadczam, że zapoznałem się z klauzalami informacyjnymi i wyrażam zgodę
na przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z kalkulacją składki.